Όραμά μας, είναι να είμαστε μια εταιρεία με ευρωπαϊκό προφίλ, διεθνών προδιαγραφών, ηγέτης σε πολλαπλούς τομείς της αγοράς. Θέλουμε η IGE SA να επεκταθεί δυναμικά στην Ελληνική και Βαλκανική περιοχή. Επιδιώκουμε η λειτουργία μας να στηρίζεται στο σεβασμό, την αξιοκρατία, την επιχειρηματική ηθική και δίκαιη μεταχείριση, στην ολική ποιότητα και τις οργανωτικές αρχές

Επιθυμούμε να  απολαμβάνουμε την εμπιστοσύνη και το σεβασμό των πελατών και των προμηθευτών μας, καθώς και να δρούμε βάσει της κοινωνικής μας ευαισθησίας.