Παρακάτω παρατίθενται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν τις καταστάσεις αυτές, όπως διαμορφώθηκαν κατά τις οικονομικές χρήσεις της εταιρείας μας.